ابتدا باید کد #7777* را وارد کرده و در قسمت بعد کد 2 را وارد کرده و کد (شناسه ) 15 رقمی IMEI را وارد می کنیم. برای دریافت کد IMEI  کد #06#* را وارد کرده و کد را دیافت می کنیم. بعد از وارد کردن کد در مرحله بعد شماره سیم کارت وارد شده در گوشی خود را وارد میکنید. و پس از آن کد فعال سازی که بر روی کارت گارانتی درج شده است وارد می کنیم.پس از آن گزینه 1 و تایید آن را وارد میکنیم.

موفق باشید. محمودی