با سلام 

در صورت وحود هرگونه سؤال و مشکل در خصوص سامانه های سناد و سیستم های راهنمایی لطفا سوال خود راذکر بفرمایید.